Teater Sörmland startade 1975 och är  en fri teatergrupp med helårsverksamhet som engagerar såväl professionella scenkonstnärer som amatörer i en mängd olika projekt varje år. Teater Sörmland befinner sig i en förnyelse-process med en ny konstnärlig ledning som tillträdde vid årsskiftet 2020. Teatern vilar dock på en gedigen grund och arbetar framförallt utifrån tre starka ben:

• scenkonst för barn & unga

• sommarspelet Nyköpings Gästabud

• kursverksamhet och integrationsprojekt